Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-economico-financiera/datos-mas-relevantes

 • DADES MÉS RELLEVANTS

  La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona de forma directa l'Obra Social que ha caracteritzat històricament la Fundació Bancària ”la Caixa”.

  A més, agrupa a Criteria CaixaHolding, societat de la qual ostenta el 100% de les accions, totes les participacions accionarials de la Fundació Bancària ”la Caixa” a CaixaBank i en altres sectors estratègics diferents del financer.

  La Fundació Bancària ”la Caixa” manté el pressupost de la seva Obra Social en 500 milions d’euros el 2014, per setè any consecutiu, fet que la situa com la primera fundació privada d’Espanya i una de les més importants del món.

  (en milions d'euros) Gener - Març Variació
  2014 2013

  Resultats

  Marge d´interessos

  918

  896

  2,5%

  Marge brut

  1.906

  1.813

  5,1%

  Marge d´explotació sense costos extraordinaris

  923

  754

  22,4%

  Marge d´explotació

  923

  (5)

   

  Resultat atribuït al Grup

  229

  461

  (50,3%)

   

  (en milions d'euros) Març 2014 Desembre 2013 Variació

  Balanç

  Actiu total

  342.368

  351.269

  (2,5%)

  Patrimoni Net

  27.427

  27.237

  0,7%

  Fons propis

  16.519

  16.516

  0,0%

  Recursos totals

  310.243

  304.636

  1,8%

  Minoristes

  264.830

  259.476

  2,1%

  Majoristes

  45.413

  45.160

  0,6%

  Créditos sobre clientes brutos

  200.622

  206.479

  (2,8%)

   

  Eficiència i Rendibilitat (últims 12 mesos)

  Ràtio d'eficiència (Total Despeses d'explotació / Marge brut)

  57,4%

  70,0%

  (12,6)

  Ràtio d'eficiència sense costos extraordinaris

  56,3%

  58,2%

  (1,9)

  ROE (Resultat atribuït / Fons propis mitjans)

  3,1%

  4,5%

  (1,4)

  ROA (Resultat net /Actius totals mitjans)

  0,2%

  0,3%

  (0,1)

  RORWA (Resultat net /Actius ponderats per risc)

  0,6%

  0,7%

  (0,1)

   

  Gestió del Risc

  Dubtosos

  24.013

  25.365

  (1.352)

  Ràtio de morositat

  11,40%

  11,70%

  (0,30)

  Ràtio de morositat ex-promotor

  6,83%

  6,86%

  (0,03)

  Provisions per a insolvències

  14.683

  15.486

  (803)

  Cobertura de la morositat

  61%

  61%

  0

  Cobertura de la morositat amb garantia real

  140%

  140%

  0

  Cobertura de la morositat ex-promotor

  64%

  63%

  1

  Adjudicats nets disponibles per a la venda

  8.060

  7.842

  218

  Cobertura d'immobles adjudicats disponibles per a la venda

  55,%

  55,%

  0

  dels que: cobertura de sòl

  65,%

  65,%

  0

   

  Liquiditat

  65.003

  60.762

  4.241

  Loan to deposits

  105,0%

  109,9%

  (4,9)

   

  Solvencia - BIS III

  Common Equity Tier 1 (CET1)

  11,30%

  10,50%

  0,8

  Tier Total

  17,60%

  17,20%

  0,4

  APRs

  162.897

  165.944

  (3.047)

  Excedent CET1

  11.026

  9.954

  1.072

  Excedent Tier Total

  15.670

  15.188

  482

   

  Activitat comercial i mitjans (nombre)

  Clients (millions)

  13,6

  13,6

  0,0

  Empleats del Grup ”la Caixa”

  33.132

  33.291

  (159)

  Oficines

  5.716

  5.730

  (14)

  Terminals d'autoservei

  9.606

  9.597

  9