Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/informacion-inversores/indicadores-relevancia-sistemica_LINEA-ACTUACION

  • INDICADORS DE RELLEVÀNCIA SISTÈMICA GLOBAL

    En adhesió a les “Directrius sobre transparència dels indicadors d’importància sistèmica global” emesos per l’Autoritat Bancària Europea (EBA) el 5 de juny de 2014, consulti la informació del Grup Fundació Bancària ”la Caixa” relativa a l‘exercici proposat pel Grup de Macrosupervisió Prudencial del Comitè de Supervisió Bancària de Basilea per la identificació de les entitats d’importància sistèmica global (“G-SIBs”) a 31 de desembre de 2013.

Visualització del contingut web

internacional/empleo/work-4-progress-paises/mozambique_LEMA

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader