Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/informacion-para-inversores/informacion-con-relevancia-prudencial_LEMA

Aquesta Informació amb rellevància prudencial compleix els requisits de divulgació al mercat recollits en el Pilar 3 del Nou Acord de Capital de Basilea i desenvolupats en la Circular del Banc d’Espanya 3/2008, del 22 de maig, sobre determinació i control dels recursos propis mínims de les entitats de crèdit.

Visualització del contingut web

internacional/empleo/work-4-progress-paises/mozambique_LEMA

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, baixi's Acrobat Reader