Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/cooperacion-con-CEB_LINEA-ACTUACION

  • Cooperació amb CEB

    El Council of Europe Development Bank (CEB) és un banc multilateral de desenvolupament amb vocació social. Es va fundar el 16 d'Abril de 1959 per proporcionar solucions als problemes dels refugiats, però la seva activitat s'ha anat estenent cap a altres sectors per contribuir directament al reforç de la cohesió social a Europa.

    El CEB ha establert una línia de finançament per proveir de fons de suport a l'activitat de l'Obra Social "la Caixa", formant part aquesta col·laboració de la nostra línia estratègica de fomentar la cultura d'aliances entre institucions amb vocació social.