Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/quienes-somos_LINEA-ACTUACION

 • QUI SOM

  La Fundació Bancaria Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, és el resultat de la transformació de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en Fundació Bancària ”la Caixa”, en compliment de la Llei de Caixes d’Estalvis i Fundacions Bancàries, de 27 de desembre de 2013.

  ”la Caixa” es crea a partir de la fusió, l’any 1990, entre la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904, i la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844. Des dels seus inicis, ”la Caixa” es va dedicar de manera prioritària a l’estalvi familiar i a oferir a tots el seus clients una assegurança per a la vellesa, quan encara no existia aquest tipus de prestació social a Espanya.

  Així, des dels seus orígens, ”la Caixa” es va caracteritzar per un fort compromís social i una vocació de treball a favor de l’interès general, tant a través de la seva activitat financera com de la seva Obra Social, que finança i manté activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic.

  Aquesta vocació de servei s’ha mantingut al llarg de tots aquests anys i es reforça amb la creació de Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”. 

  La Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona de manera directa l’Obra Social que ha caracteritzat històricament ”la Caixa” i, a més a més, agrupa a CriteriaCaixa totes les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, en sectors com l’energètic, les infraestructures, els serveis i el negoci immobiliari, i a CaixaBank, el grup financer líder en banca minorista en el mercat espanyol

  Amb la Fundació Bancària ”la Caixa”, es mantenen, enforteixen i desenvolupen els àmbits d’actuació fonamentals de ”la Caixa” des dels seus orígens: el financer, l’empresarial i el social, la seva raó de ser.

  Per desè any consecutiu s'inverteixen 500 milions d’euros a l'Obra Social, que augmenten aquest 2017 fins a 510. Aquest pressupost es destina a construir una societat millor, més justa i amb més oportunitats per a tothom.

 • ESTRUCTURA DEL GRUP "LA CAIXA"