Visualització del contingut web
Visualització del contingut web

Treballem per construir una societat millor, en la qual els més vulnerables tinguin més oportunitats, i desenvolupem solucions per al progrés social, l’educació, la ciència i la cultura.

Visualització del contingut web
 • MISSIÓ

  Contribuir a construir una societat millor i més justa donant oportunitats a les persones que més ho necessiten.

 • VISIÓ

  Ser una entitat de referència per a la societat en el desenvolupament de solucions perdurables que:

  • Cobreixin les necessitats bàsiques dels més vulnerables.

  • Afavoreixin el progrés social, per donar resposta als nous reptes en la recerca, la formació d’excel·lència i l’educació.

  • Acostin la ciència i la cultura a tots els segments de la societat.

 • VALORS

  • Excel·lència, entesa com el nostre deure de garantir que les actuacions de ”la Caixa” es duguin a terme segons els criteris d’excel·lència en la gestió i eficàcia en els resultats.

  • Confiança, entesa com el resultat del reconeixement social que tenen les activitats de l’entitat i de l’impacte dels seus programes.

  • Compromís social, entès com el nostre afany de construir una societat millor.