Visualització del contingut web
Visualització del contingut web

Treballem per construir una societat millor, en la qual els més vulnerables tinguin més oportunitats, i desenvolupem solucions per al progrés social, l’educació, la ciència i la cultura.

Visualització del contingut web
 • MISSIÓ

  Construir una societat millor i més justa donant més oportunitats a les persones que més ho necessiten.

 • VISIÓ

  Ser una entitat de referència per a la societat en el desenvolupament de solucions perdurables que:

  • Cobreixin les necessitats bàsiques dels més vulnerables.

  • Afavoreixin el progrés social, per donar resposta als nous reptes en la recerca, la formació d’excel·lència i l’educació.

  • Acostin la ciència i la cultura a tots els segments de la societat.

 • VALORS

  • Responsabilitat, entesa com el deure que tenim de garantir que les accions i intervencions de ”la Caixa” es duguin a terme segons els criteris d’excel·lència en la gestió i eficàcia en els resultats. Per fer-ho, cal avaluar els programes i definir-ne les actuacions dinàmicament, a fi de maximitzar-ne la consecució dels objectius.

  • Confiança, entesa com el resultat del reconeixement social que tenen les activitats de l’entitat i de l’impacte dels seus programes. La qualitat ha de ser el tret característic de totes les accions i intervencions de l’entitat.

  • Compromís social, entès com la nostra voluntat ferma de construir una societat millor, fent èmfasi especialment en les persones més vulnerables i amb menys oportunitats.

 • PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

  • Compliment de lleis i normes: els qui formem part de ”la Caixa” hem de desenvolupar, sempre, una conducta professional recta i honesta en l’exercici de l’activitat i, a més, hem de complir:
   - La legislació i la normativa vigent.
   - Les normatives internes de l’entitat.
   - Els principis i regles deontològics que corresponguin.
   - Les obligacions i compromisos que assumeixi ”la Caixa” en les relacions contractuals amb tercers.

  • Integritat i transparència: els qui formem part de ”la Caixa” hem de desenvolupar la nostra activitat amb integritat, honestedat i transparència. A més, promovem que les entitats socials, col·laboradors i proveïdors amb qui es relaciona l’entitat segueixin els mateixos estàndards de conducta.
   En aquesta línia, hem integrat en l’operativa diària els principis de conducta i acció en matèria de drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció del Pacte Mundial de les Nacions Unides, al qual ens hem adherit.

  • Responsabilitat social i mediambiental: a ”la Caixa” estem compromesos a aconseguir un món més sostenible des del punt de vista social, ambiental i econòmic. Per això, dins del nostre compromís amb la sostenibilitat, destaca l’alineació dels programes estratègics de l’entitat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

  • Respecte a les persones: a ”la Caixa” respectem les persones, la seva dignitat i els seus valors fonamentals. En aquest sentit, fomentem la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, assetjament, abús o tracte inapropiat per raó de gènere, raça, nacionalitat o qualsevol altra situació que el dret protegeixi.

  • Professionalitat i treball en equip: a ”la Caixa” l’actiu principal són les persones i els valors i principis que les motiven. Per això, estem compromesos a fomentar el respecte i promoure la diversitat, valorant les capacitats i contribucions de cada persona. A ”la Caixa” creiem que s’obtenen millors resultats treballant junts i sumant les fortaleses individuals de cada integrant.

 • CODI ÈTIC

  És el marc que guia la forma d’actuar de les persones que integrem ”la Caixa”. Constitueix el pilar bàsic en el qual se sustenten totes les normatives, procediments i directrius de l’entitat.

  Descarregar el Codi ètic de ”la Caixa” (PDF, 1,23 MB)

Visualització del contingut web
 • SOCIAL

  Impulsem la transformació social mitjançant programes que fomenten l’accés a l’ocupació i l’habitatge, que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels més necessitats i que fomenten la convivència ciutadana i la cohesió social.

  DESCOBRIR ELS PROGRAMES SOCIALS

 • RECERCA, CONEIXEMENT I BEQUES

  Donem suport al talent i el progrés. Per això, promovem la recerca, fomentem la innovació, impulsem la formació d’excel·lència i analitzem la realitat social amb l’objectiu d’assolir avenços en salut i altres ciències de la vida.

  DESCOBRIR ELS PROGRAMES DE RECERCA, CONEIXEMENT I BEQUES

 • CULTURA I EDUCACIÓ

  Acostem el coneixement a la societat mitjançant la cultura com a eina de creixement personal i cohesió social, i l’educació com a motor de progrés i benestar social.

  DESCOBRIR ELS PROGRAMES CULTURALS I EDUCATIUS