Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatoria-actual_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Com participar

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos_CONTENIDO-SOLO-TEXTO

L'Obra Social "la Caixa" impulsa una nova convocatòria amb l’objectiu de fomentar la reflexió i el diàleg per a la transformació social, reforçar el teixit associatiu i potenciar el seu paper com a lloc de trobada entre entitats, associacions i professionals que actuen en diversos àmbits però que comparteixen alhora valors i inquietuds.

Volem ser un espai de trobada per a tots ells i animar-los a treballar per establir prioritats, detectar metodologies innovadores i impulsar el desenvolupament econòmic i la transformació social.

Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña1

 • COM ES POT PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA

  Poden presentar un projecte a la convocatòria:

  • Associacions i entitats socials, culturals i cíviques sense ànim de lucre.

  • Empreses socials i cooperatives del sector social.

  • Organitzacions empresarials i sindicals sense ànim de lucre.

  • Universitats i centres d'investigació.

  • Administracions públiques.

  S'exclouen de la convocatòria els partits polítics i les seves fundacions, empreses privades amb ànim de lucre i treballadors autònoms.

  Les institucions sol·licitants han de reunir els requisits següents:

  • Estar constituïdes legalment.

  • Estar inscrites en el registre corresponent.

  • Estar domiciliades a Espanya i presentar un projecte que es desenvolupi en el seu territori.

  • Tenir una antiguitat mínima d’un any comprès entre la inscripció en el registre corresponent i la presentació de la convocatòria.

  • Estar al corrent de les obligacions fiscals i laborals.

  • Estar al corrent del compliment de les obligacions amb CaixaBank, SA (amb aquesta finalitat, l'entitat autoritza la Fundació Bancària "la Caixa" a obtenir de CaixaBank, SA la informació relacionada amb el compliment d'aquestes obligacions).

  Tots els projectes han d'incloure, obligatòriament, un mínim de 4 activitats per fer als espais del Palau Macaya.

  No es podran presentar a la convocatòria vigent les entitats que hagin estat seleccionades en la darrera edició de la convocatòria del Palau Macaya.


  Accedeix al Portal de convocatòries

Eixos temàtics

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña2

 • EIXOS TEMÀTICS I LÍNIES PRIORITÀRIES

  La convocatòria gira al voltant de quatre eixos de reflexió:

  1. Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica: la construcció de models i polítiques econòmiques alternatives en un món global.

  2. Desenvolupament humà i sostenibilitat mediambiental: el medi ambient, el canvi climàtic, l'escassetat de recursos naturals i la seva preservació.

  3. Desenvolupament humà i sostenibilitat social: l'evolució de les problemàtiques d'exclusió social i els sistemes de benestar, ara i en el futur.

  4. Desenvolupament humà i pensament: identitat i sentit de pertinença, formes d'organització i regulació política.

Principis d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña3

 • PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

  Els projectes que es presentin s’han d’adequar als principis d’actuació del Palau Macaya:

  • Promoure un horitzó global de pensament, a partir d'un marc geogràfic ampli i una perspectiva històrica integradora.

  • Incorporar una visió prospectiva i el plantejament de models innovadors pensant en el futur.

  • Aportar valors humanistes i democràtics, promoure un món capaç de gestionar els conflictes i una societat més equitativa, justa i tolerant.

  • Introduir un enfocament holístic que permeti superar barreres acadèmiques i sectorials, afavorir la cooperació i el treball en xarxa.

  • Desenvolupar metodologies participatives que permetin identificar, implicar i apoderar tots els actors implicats: administracions públiques, empreses, entitats del tercer sector, universitats, centres de recerca i ciutadania.

 • CONTACTE