Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos/convocatoria-actual_CARROUSEL

Aplicacions anidades

Aplicacions anidades

Com participar

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos_CONTENIDO-SOLO-TEXTO

”la Caixa” impulsa una convocatòria amb l’objectiu de fomentar la reflexió i el diàleg al voltant del tema del desenvolupament humà i la sostenibilitat. Vol potenciar el paper que té com a lloc de trobada entre els actors socials principals: entitats, associacions, Administració pública i professionals, per abordar els reptes actuals de manera holística, superant barreres acadèmiques i sectorials.

Volem ser un lloc de trobada per a tots aquests actors socials i animar-los a treballar per establir prioritats, detectar metodologies innovadores i impulsar el desenvolupament econòmic i la transformació social.

Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña1

 • COM ES POT PARTICIPAR A LA CONVOCATÒRIA

  Poden presentar un projecte a la convocatòria:

  • Associacions i entitats socials, culturals i cíviques sense ànim de lucre.

  • Empreses socials i cooperatives del sector social.

  • Organitzacions empresarials i sindicals sense ànim de lucre.

  • Universitats i centres d'investigació.

  • Administracions públiques.


  Queden exclosos de la convocatòria els partits polítics i les fundacions, empreses privades amb ànim de lucre i treballadors autònoms.

  Tots els projectes hauran d’incloure, de manera obligatòria, un mínim de 5 activitats que s’hauran de fer als espais del Palau Macaya.

  Totes les activitats s’hauran de portar a terme entre el setembre de 2020 i el setembre de 2021.

  No es poden presentar a la convocatòria vigent del Palau Macaya les entitats que ja hagin estat seleccionades en l’última edició.


  Accedeix al Portal de convocatòries

Eixos temàtics

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña2

 • EIXOS TEMÀTICS I LÍNIES PRIORITÀRIES

  La convocatòria gira al voltant de quatre eixos de reflexió:

  1. Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica: la construcció de models i polítiques econòmiques alternatives en un món global.

  2. Desenvolupament humà i sostenibilitat mediambiental: el medi ambient, el canvi climàtic, l'escassetat de recursos naturals i la seva preservació.

  3. Desenvolupament humà i sostenibilitat social: l'evolució de les problemàtiques d'exclusió social i els sistemes de benestar, ara i en el futur.

  4. Desenvolupament humà i pensament: identitat i sentit de pertinença, formes d'organització i regulació política.

Principis d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto
Visualització del contingut web

centros/palau-macaya/convocatoria-proyectos_CONTENIDO-PESTAÑA-GENERALpestaña3

 • PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

  Els projectes que es presentin s’han d’adequar als principis d’actuació del Palau Macaya:

  • Promoure un horitzó global de pensament, a partir d'un marc geogràfic ampli i una perspectiva històrica integradora.

  • Incorporar una visió prospectiva i el plantejament de models innovadors pensant en el futur.

  • Aportar valors humanistes i democràtics, promoure un món capaç de gestionar els conflictes i una societat més equitativa, justa i tolerant.

  • Introduir un enfocament holístic que permeti superar barreres acadèmiques i sectorials, afavorir la cooperació i el treball en xarxa.

  • Desenvolupar metodologies participatives que permetin identificar, implicar i apoderar tots els actors implicats: administracions públiques, empreses, entitats del tercer sector, universitats, centres de recerca i ciutadania.

 • CONTACTE