Visualització del contingut web

5.1.2_ciencia-y-medio-ambiente/cosmocaixa/politica-ambiental_CARROUSEL

Visualització del contingut web

ciencia-y-medio-ambiente/cosmocaixa/politica-ambiental_DESTACADO_TITULO_CON_ENLACE_2_COLUMNAS

Política ambiental i energètica de CosmoCaixa Barcelona

CosmoCaixa Barcelona, el Museu de la Ciència de ”la Caixa”, basa la seva actuació en un pla estratègic orientat a la Responsabilitat Social, essent un aspecte fonamental, la protecció del Medi Ambient, la prevenció del canvi climàtic i la necessitat de polítiques dirigides a la seva conservació.

El Museu, en aquest sentit, manifesta públicament que ha implantat un Sistema de Gestió Ambiental i de l'Energia. Per això ha pres el compromís de desenvolupar la seva activitat amb el màxim de respecte per l'entorn, tenint especial cura i sensibilitat amb la protecció del Medi Ambient i, conscient de la seva importància, assumeix aquest repte de futur i es compromet a:

  1. Adequar la nostra Gestió Ambiental i Energètica a la nostra realitat i cultura organitzativa implantant els processos necessaris per obtenir una millora contínua del nostre comportament ambiental i energètic.

  2. Adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment de tota la normativa ambiental i la relacionada amb l'ús, el consum d'energia i l'eficiència energètica, aplicable a les activitats i instal·lacions del Museu (tant en l'àmbit local, com autonòmic, estatal i europeu) i també amb tots aquells convenis i/o acords a què ”la Caixa”, a través de CosmoCaixa Barcelona, s'aculli.

  3. Definir i revisar periòdicament els objectius i fites per donar compliment a la nostra política ambiental i energètica.

  4. Formar, sensibilitzar i implicar a cada treballador, fent-lo partícip de la gestió ambiental i energètica i transmetre als proveïdors i empreses subcontractades les nostres directrius ambientals, d'ús racional de l'energia i d'estalvi i eficiència energètica.

  5. Protegir el medi ambient i prevenir la contaminació, mitjançant una utilització sostenible dels recursos naturals, l'ús eficient de l'aigua i l'energia i fomentant les pràctiques de reducció, reutilització i reciclatge de residus.

  6. Potenciar l'estalvi d'energia i optimitzar l'eficiència energètica a les nostres instal·lacions i activitats al mateix temps que avançar en l'adquisició de productes, serveis i equips energèticament eficients.

  7. Afavorir la comunicació amb criteris de transparència i informar a tots els grups d'interès (treballadors, clients, proveïdors, subcontractistes, institucions...) per donar-los a conèixer la política ambiental i energètica i establir amb ells relacions de cooperació.

Amb això ”la Caixa”, a través de CosmoCaixa Barcelona, vol contribuir a la millora del medi ambient i la prevenció del canvi climàtic en benefici de tota la societat per tal que en pugui gaudir.

Sr. Lluís Noguera Jordana
Director de CosmoCaixa
Maig de 2016

Visualització del contingut web

ciencia/cosmocaixa/politica-ambiental_MULTIMEDIA-EXPO-ARCHIVOS-RELACIONADOS