Visualització del contingut web

informacion-corporativa/gobierno-corporativo_CARROUSEL

Visualització del contingut web

quienes-somos/responsabilidad-corporativa/responsabilidad-corporativa_LINEA-ACTUACION

 • FUNDACIÓ BANCÀRIA "LA CAIXA", UNA ENTITAT COMPROMESA

  El 22 de maig de 2014, l’Assemblea General de ”la Caixa” va aprovar la creació de la Fundació Bancària ”la Caixa”, en el marc del procés de reorganització de tot el Grup.

  Aquest procés suposava realitzar l’adaptació necessària de l’entitat a la Llei de caixes d’estalvis i fundacions bancàries del 27 de desembre de 2013 i, alhora, mantenir i enfortir la missió i els valors de lideratge, confiança i compromís social que van inspirar la fundació de ”la Caixa”.

  L’entitat va néixer l’any 1904, en forma de caixa d’estalvis, amb una finalitat social orientada a evitar l’exclusió financera i amb una voluntat de compromís amb el desenvolupament socioeconòmic del territori.

  Com aleshores, treballa amb una visió del negoci a llarg termini que té en compte totes les persones i col·lectius amb què es relaciona. I té el convenciment que, des de la seva posició i sota la guia dels valors de lideratge, confiança i compromís social, forma part de la seva responsabilitat corporativa fomentar una actitud sostenible en la seva esfera d’influència.

  "Aquesta caixa és institució d'interessos econòmics, però més que això i sobre això, és obra d'ideals socials." (1927)

  Francesc Moragas Barret
  (fundador i primer Director General)

Visualització del contingut web

quienes-somos/informacion-corporativa/responsabilidad-corporativa_CARROUSEL-LUPA

Francesc Moragas Barret (fundador i primer Director General)

Visualització del contingut web

quienes-somos/responsabilidad-corporativa/responsabilidad-corporativa_PROGRAMAS-DESTACADOS-AMBITOS

 • CaixaBank

  La Fundació Bancària ”la Caixa” exerceix la seva participació a CaixaBank, un banc que comparteix els seus valors i el ferm compromís amb les persones i l’entorn que ha caracteritzat la seva llarga trajectòria.

  Vés a Responsabilitat corporativa de CaixaBank

 • Obra Social "la Caixa"

  L’activitat principal de la Fundació Bancària ”la Caixa” és la gestió de l’Obra Social que ha caracteritzat històricament ”la Caixa”. Aquest instrument permet desenvolupar un gran nombre d’iniciatives amb l’objectiu de proporcionar oportunitats a les persones, independentment de la seva edat, sexe o condició.